Právní forma, členové představenstva, zodpovědné osoby

Orchestr je zapsán jako spolek podle českého práva.

Představenstvo

Spolek má představenstvo, které se skládá z prvního předsedy, místopředsedy a pokladníka. Každý rok se bude konat výroční zasedání všech členů nadace, na kterém bude přečtena zpráva představenstvo a voleno nové představenstvo. Setkání členů představenstva se bude konat podle potřeby. Zakládající schůzce se konala 25. září 2018.

Zavazující členství

Členové orchestru musejí být členy spolku. Příslušníci jedné rodiny mohou uzavřít rodinné členství, které znamená stejná jak jednotlivé členství. Výši příspěvků určí výroční zasedání a může se každý rok lišit. Kromě těchto příspěvků by hudebníkům neměly vznikat žádné další výdaje. Očekává se však od nich, že budou v orchestru používat své vlastní nástroje a také se o ně sami starat. Dále mohou být od rodičů vybírány určité finanční příspěvky pro náklady na cesty a ubytování orchestr mimo Prahy.

Čestné členství

Známí hudebníci jakož i další výjimečné osobností veřejného života se mohou stát čestnými členy. To žádné členské příspěvky neplatí. Jméno těchto osobností může být použito k posílení věhlasu orchestru. Rady těchto čestných členů budou mít obzvláště na počátku neocenitelnou hodnotu.

Výhody členství ve spolku

Všichni členové spolku budou pravidelně dostávat zprávy o aktivitách orchestru a budou mít také přednostní přístup ke vstupenkám na koncerty a veřejná vystoupení. Některá představení, jako např. každoroční vánoční koncert, jsou vyhrazeny pouze členům.

Zodpovědné osoby

Jakmile orchestr své aktivity rozšíří, může dojít k tomu, že bude zapotřebí ustanovit sekretáře, resp. sekretářku. V současné existují pouze dvě zodpovědné osoby: jednatel a hudební ředitel. Tyto funkcionáře, kteří se zodpovídají představenstvu, jmenuje výroční shromáždění. Zodpovědní funkcionáři obdrží zpravidla smlouvu na období tři až pět let.

Jednatel

Hans Kistler, narozen 1975, vyrůstal v Horní Falci / Bavorsko. Studoval v Řezně a Edinburghu a od roku 2002 vyučoval jako školní úředník v Bavorsku, naposledy 10 let na Ortenburgově gymnáziu v Oberviechtachu. Od roku 2016 je zaměstnán na gymnáziu Gymnázium Německé školy v Praze (NŠP). Studoval klarinet u Petra Gärtnera (Filharmonický orchestr Řezno) a Josefa Pacewicze (Royal Scottish National Orchestra, Glasgow). K jeho komorním hudebním parterům patří kromě jiných Gerold Huber (Mnichov), Renaud Arbion (Tours) nebo Ashley Fripp (Londýn). V Berlíně hrál jako sólista v roce 2008 v Konzerthaus am Gendarmenmarkt s komorním orchestrem Řezenské univerzity (KUR). V roce 2012 s tímto orchestrem nahrál na labelu Spektral hudbu Janáčka a Gershwina pro klarinet a smyčcový orchestr. V roce 2015 s přáteli založil ansámbl „KammerVielharmonie“, který představuje flexibilní obsazení pro uvádění komorní hudby až orchestrálních děl.

Hudební ředitel

Graham Buckland se narodil ve Weymouthu, Anglie, dne 27. ledna 1951. Studoval v Cambridgi, Londýně, Brně a v Praze, poté byl 20 let operním dirigentem v Praze, Ústí nad Labem, Norimberku, Hannovere a v Oldenburgu. Byl vrchním hudebním ředitelem v Hildesheimu a v Brně, a častý hostující dirigent u orchestrů v Evropě a v Americe. V roce 1995 se stal vedoucím univerzitního orchestru v Řezně a založil úctyhodný počet orchestrů a komorních ansámblů.  Jeho práce si brzy získala mezinárodní uznání, obzvláště jeho CD nahrávky pro label Spektral. Po svém odchodu do emeritního důchodu v roce 2016 je Buckland stále činný jako dirigent a skladatel. Jeho nahrávky v nakladatelství Bärenreiter se sbírkami vánoční hudby, církevních hymnů a spirituálů jsou známé na celém světě. Při příležitosti jeho odchodu do důchodu bylo v roce 2016 univerzitním sborem a univerzitním orchestrem v Řezně uvedeno kompletní oratorium David.  Zcela nedávno byly v Tegerheimu uvedeny dva dětské muzikály No Stress a Bileam’s Donkey. V Darmstadtu mělo premiéru dílo Ten Psalms a v Řezně na Velký pátek 2018 Two Chapter, Markovy pašije pro sólový hlas a dvanáct hudebníků.