Jak se stát členem orchestru

A


Orchestr musí pracovat tak, aby byli získání ti nejlepší dostupní mladí hudebníci.
Od nich se očekává, že dokáží zahrát náročnou symfonickou literaturu tak, aby orchestr byl atraktivní pro dirigenty a sólisty, jakož i uznávané koncertní domy. Aktivní členství je otevřené pro hudebníky všech národností, pokud je jim 13 až 26 let a hrají na jeden z následujících nástrojů: housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, pozoun, tuba, bicí, harfa, klavír. (Nezapomeňte prosím, že se předpokládá dobrá hra z listu.) Přednostně hledáme uchazeče z Prahy a věkovou kategorii 16 až 21 let. Jedná se o projektový orchestr, a to znamená, že od produkce k produkci může docházet ke změnám členství, resp. obsazení. Praha je světově známá jako centrum hudby světového formátu: Češi sami o sobě říkají „Co Čech to muzikant”. Nedostatek hudebníků, kteří si sebou přinesou správný postoj a schopnosti, bychom mít neměli. Nadto by měl být mezinárodní mládežnický orchestr schopen získat srdce těch, kteří mají k evropské hudební tradici blízko. Vždyť v Praze již existuje originální tradice Mozartovy a Dvořákovy hudby. Máme v úmyslu na tuto tradici navázat a nadto hrát symfonie od Haydna, Beethovena a Brahmse, jakož i Beethovenovy klavírní koncerty. Jsme samozřejmě otevřeni i pro moderní hudbu a crossoverové projekty. To je hudba, kterou mladí lidé chtějí hrát. Chceme vytvořit správné prostředí tak, aby mohl plně využít svůj potenciál. Členové, kteří jsou schopni hrát sólové koncerty s orchestrem, k tomu dostanou příležitost. Studentům dirigování a skladatelům se dostane stejné podpory jako komorním skupinám v orchestru. V budoucnu doufáme ve více než 100 členů orchestru, na začátku bude orchestr ovšem daleko menší.

B


Publikum je u hudebních představení ten nejdůležitější konstantní faktor. Proto je vše, co publikum jako celek nepochopí, ránou vedle. Na druhé straně se každé publikum sestává z velmi rozdílných lidí – někteří mají hudební vzdělání, někdo je dokonce sám umělecky činný, několik intelektuálů a obchodníků, někdo je jednoduše pouze zvědavý a v této oblasti nový – takže je velmi nepravděpodobné natrefit na homogenní shromáždění. Žádná národnost nebo jazyk nebudou vyloučeny, ale nepoužívanější řeči na zkouškách a v každodenním životě budou angličtina, němčina nebo čeština.

C


Jak se stát členem orchestru
Přihlásit se může každý hudebník, který hraje na jeden z výše uvedených nástrojů, a kterému je mezi 13 a 26 lety. Přednost budou mít hudebníci mezi 16 a 21 lety.
Kontakt:
hans.kistler19@gmail.com
Ačkoliv je hlavním partnerem orchestru Německá škola v Praze, neexistuje zde žádné omezení ohledně národnosti nebo bydliště v Praze. Všichni členové orchestru musí souhlasit s tím, že kromě zkoušek a koncertů nemůže být poskytována záruka jakéhokoliv druhu. Předpokladem je v každém případě dobrá hra z listu. Mladší hudebníci musí vědět, že obsazení místa v orchestru je závislé výhradně na hudební kvalitě. Ohledně věku uchazeče se nemohou dělat žádné výjimky. Nezapomeňte prosím, že uchazeči musí být srozuměni s tím, že v souvislosti s aktivitami orchestru budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy, a že tyto zůstávají ve vlastnictví orchestru. Jejich použití je tak podle volby orchestru.
Nehlaste se prosím online. Potřebujeme Váš podpis, jakož i podpisy Vašich rodičů a instrumentálního učitele, pokud Vám ještě není 18 let. Doručení bude všem uchazečům potvrzeno e-mailem. Pokud o nás do dvou týdnů nic neuslyšíte, pošlete nám e-mail (viz kontakt). Po přijetí do orchestru Vás požádáme o detaily k Vašemu bankovnímu spojení.