Jak se stát členem orchestru nebo spolku

Existují dvě možnosti, jak se stát členem:

○ Orchestr – mladí hudebníci, jednatel a hudební ředitel

○ Publikum – patroni a podporovatelé

Všichni členové orchestru musí být členy spolku. Publikum si může vybrat samo, jestli chce výhody členství ve spolku využívat.

A


Orchestr musí pracovat tak, aby byli získání ti nejlepší dostupní mladí hudebníci.
Od nich se očekává, že dokáží zahrát náročnou symfonickou literaturu tak, aby orchestr byl atraktivní pro mezinárodní dirigenty a sólisty, jakož i uznávané koncertní domy. Aktivní členství je otevřené pro hudebníky všech národností, pokud je jim 13 až 26 let a hrají na jeden z následujících nástrojů: housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, pozoun, tuba, bicí, harfa, klavír. (Nezapomeňte prosím, že se předpokládá dobrá hra z listu.) Přednostně hledáme uchazeče z Prahy a věkovou kategorii 16 až 21 let. Jedná se o projektový orchestr, a to znamená, že od produkce k produkci může docházet ke změnám členství, resp. obsazení. Iniciátorem a nejdůležitějším partnerem je Německá škola v Praze (NŠP). Praha je světově známá jako centrum hudby světového formátu: Češi sami o sobě říkají „Co Čech to muzikant”. Nedostatek hudebníků, kteří si sebou přinesou správný postoj a schopnosti, bychom mít neměli. Nadto by měl být mezinárodní mládežnický orchestr schopen získat srdce těch, kteří mají k evropské hudební tradici blízko. Vždyť v Praze již existuje originální tradice Mozartovy a Dvořákovy hudby. Máme v úmyslu na tuto tradici navázat a nadto hrát symfonie od Haydna, Beethovena a Brahmse, jakož i Beethovenovy klavírní koncerty. Jsme samozřejmě otevřeni i pro moderní hudbu a crossoverové projekty. To je hudba, kterou mladí lidé chtějí hrát. Chceme vytvořit správné prostředí tak, aby mohl plně využít svůj potenciál. Abychom orchestr mohli připravit, musí se hudebníci nutně stát členem spolku. (Viz 3.) Všichni hudebníci, obzvláště ti, kteří nebydlí v Praze, musí podepsat závazné prohlášení, kterých produkcí se chtějí účastnit. Ubytování a transport je na zodpovědnosti hudebníků a jejich rodin. Orchestr za toto nemůže převzít žádnou zodpovědnost, členům bude ovšem co nejlépe pomáhat. Členové, kteří jsou schopni hrát sólové koncerty s orchestrem, k tomu dostanou příležitost. Studentům dirigování a skladatelům se dostane stejné podpory jako komorním skupinám v orchestru. V budoucnu doufáme ve více než 100 členů orchestru, na začátku bude orchestr ovšem daleko menší.

B


Publikum je u hudebních představení ten nejdůležitější konstantní faktor. Proto je vše, co publikum jako celek nepochopí, ránou vedle. Na druhé straně se každé publikum sestává z velmi rozdílných lidí – někteří mají hudební vzdělání, někdo je dokonce sám umělecky činný, několik intelektuálů a obchodníků, někdo je jednoduše pouze zvědavý a v této oblasti nový – takže je velmi nepravděpodobné natrefit na homogenní shromáždění. Záleží nám však velmi na tom, abychom s naším publikem vedli otevřený dialog, aby se dojmy, názory a také kritika mohly vyměňovat co nejjednodušší cestou. Pokud nás chcete podpořit, budeme Vám naslouchat. V každé oblasti profesního života si je člověk vědom toho, jak jsou sítě enormně důležité. Síť, na kterou chceme navázat, by měla být rozšířena o jednu dimenzi: Vystoupení mladých hudebníků vytváří prostředí, které bude obzvláště kreativní pro setkávání a rozhovory, obzvláště pokud bude orchestr na turné. Budou vznikat mezinárodní kontakty, u kterých doufáme ve spolupráci s jinými zájmovými skupinami v dalších zemích. Podpora může znamenat vše od vaření čaje až po finanční podporu jednoho turné. Každý, kdo by chtěl orchestr nějakým způsobem podpořit, je srdečně zván a my ho rádi přijmeme do naší mezinárodní sítě. Orchestr je zaměřen na internacionalitu a je otevřen pro hudebníky a milovníky hudby ze všech zemí. Žádná národnost nebo jazyk nebudou vyloučeny, ale nepoužívanější řeči na zkouškách a v každodenním životě budou angličtina, němčina nebo čeština.

C


Jak se stát členem orchestru

Přihlásit se může každý hudebník, který hraje na jeden z výše uvedených nástrojů, a kterému je mezi 13 a 26 lety. Přednost budou mít hudebníci mezi 16 a 21 lety. Prosíme Vás o zaslání přihlášek do 20. října 2018. Ačkoliv je hlavním partnerem orchestru Německá škola v Praze, neexistuje zde žádné omezení ohledně národnosti nebo bydliště v Praze. Hudebníci se však musí zavázat, že budou na všech zkouškách pro určitou produkci k dispozici, a pokud žijí mimo Prahu, že se samostatně postarají o své ubytování a cestu tam i zpět. Všichni členové orchestru musí souhlasit s tím, že kromě zkoušek a koncertů nemůže být poskytována záruka jakéhokoliv druhu. (Během turné mohou případně platit jiné dohody.) Hudebníci mladší 18 let musí odevzdat prohlášení o souhlasu podepsané rodiči, jakož i formulář uchazeče, který musí podepsat příslušný instrumentální učitel. Tyto podmínky odpadají u hudebníků starších 18 let. Vybraní hudebníci budou pozváni ke krátké přehrávce. Pokud by byl navržený termín nevhodný, může být nalezen alternativní termín. Takové termíny však mohou také odpadnout, pokud by se místo v orchestru mezitím obsadilo. Proto doporučujeme využít nejprve navrhované termíny. Hudebníci si pro svůj nástroj musí přinést dvě kopie připraveného sólového kusu. Dále se od nich bude požadovat zahrání orchestrálního místa z listu. K dispozici nebude žádný klavírní doprovod. Hudebníci si musí přinést svůj vlastní nástroj, kromě uchazečů o klavír. Bubeníci si musí přinést buď malý buben a paličky nebo bicí nástroj podle své volby. Předpokladem je v každém případě dobrá hra z listu. Mladší hudebníci musí vědět, že obsazení místa v orchestru je závislé výhradně na hudební kvalitě. Ohledně věku uchazeče se nemohou dělat žádné výjimky. ‚Nezapomeňte prosím, že uchazeči musí být srozuměni s tím, že v souvislosti s aktivitami orchestru budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy, a že tyto zůstávají ve vlastnictví orchestru. Jejich použití je tak podle volby orchestru.

Formulář uchazeče pro hudebníky, kteří chtějí hrát v orchestru:

Formulář naleznete zde jako soubor PDF:
ORCHESTER FORMULÁŘ.pdf

Vytištěný formulář zašlete prosím na:
Hans Kistler, CEO
 
PINTJO – dsp
 
Schwarzenberská 700/1
 
CZ 15800 Praha 5
Nehlaste se prosím online. Potřebujeme Váš podpis, jakož i podpisy Vašich rodičů a instrumentálního učitele, pokud Vám ještě není 18 let. Doručení bude všem uchazečům potvrzeno e-mailem. Pokud o nás do dvou týdnů nic neuslyšíte, pošlete nám e-mail (viz kontakt). Po přijetí do orchestru Vás požádáme o detaily k Vašemu bankovnímu spojení.

D


Podporovatel orchestru
Stále potřebujeme lidi, kteří nám pomáhají přepravovat nástroje, vozit hudebníky nebo pomáhat při výstavbě orchestru, prodávat vstupenky nebo v případě potřeby pomoci i jinak. Pokud můžete být jakýmkoliv způsobem nápomocni, potěšilo by nás, kdybychom o Vás uslyšeli. Není důležité, jak nám můžete pomoci, Vaše pomoc bude v každém případě velmi vítána. Sdělte nám prosím, kde bydlíte a co pro nás mžete udělat. Pokud nám můžete jakkoliv přispět, ať už Vašimi osobními kontakty, možností někoho ubytovat nebo pomoci při cateringu nebo prodeji o přestávkách apod., nebojte se nám to sdělit.

Členský formulář pro spolek Pintjo:

Formulář naleznete zde jako soubor PDF:
ČLENSKÝ FORMULÁŘ.pdf

Tento formulář je určen pro diváky a posluchače, kteří nás dodatečně chtějí podpořit. Vytiskněte tento formulář, vyplňte jej a pošlete na:
Hans Kistler, CEO
 
PINTJO – dsp
 
Schwarzenberská 700/1
 
CZ 15800 Praha 5
Neposílejte prosím formulář online, protože potřebujeme Váš podpis. Je stanoven roční členský příspěvek. Výši tohoto příspěvku určuje výroční shromáždění členů. Dne 25. září 2018 se členové dohodli na příspěvku ve výši 35 €. Zařiďte pro nás prosím oprávnění k inkasu z účtu. V této souvislosti se „roční příspěvek“ vztahuje na období od srpna do července. Doručení všech přihlašovacích formulářů bude potvrzen e-mailem. Pokud o nás do vou týdnů neuslyšíte, informujte nás o tom prosím e-mailem (viz kontakt).