Myšlenka


Hudba vyjadřuje to, co nelze vyslovit a o čem je nemožné mlčet.
Victor Hugo
Jestliže si tato slova V. Huga přečteme, poznáme, jak je hudba pro lidskou komunikaci důležitá. Děti a mladí lidé hudbu milují a žádostivě se chopí každé nabízené příležitosti dělat hudbu sami. Spolek PINTJO e.V. věří, že je důležité toto podporovat založením mezinárodního  mládežnického orchestru v Praze pro hudebníky mezi 13-26 lety.
Tento orchestr se skládá z mezinárodních škol v Praze (NŠP, ISP, The Prague British School, Lycée Français, Rakouské gymnázium a další), jakož i z českých škol, obzvláště uměleckých a hudebních škol. Nadto můžeme počítat s bavorskými partnery, nabízejí se přitom školy v Horní Falci a Dolním Bavorsku . V následujících letech plánujeme jejich rozšíření do Saska, Polska a Rakouska.
To, že vedení převezme právě NŠP, by přitom nemělo být žádným překvapením. Orchestrální tradice je typicky německá, 150 profesionálních orchestrů je dokladem toho, co se i v zahraničí vnímá jako typicky německá kultura, která je s oblibou importována. Velká jména klasické hudby byla hlavně německá (Bach, Beethoven, Brahms, Wagner, Mendelssohn, Schumann) nebo alespoň německojazyčná (Mozart, Hadyn, Schubert).
Praha má i tu další výhodu, že se nalézá v srdci české hudební tradice. Skladatelé jako Dvořák a Janáček jsou právě tak uznáváni jako výše zmíněná jména. Toto město stojí také ve znamení kulturní rozmanitosti, která dělá Evropu tak nezaměnitelnou, od Irska po Řecko a od Španělska až do Polska a Ruska.
Hudba má to nedocenitelnou výhodu, že je univerzálně srozumitelná, aniž by ji člověk předtím musel dlouhé roky studovat. K hudbě se může přistupovat intuitivně, takže je to intuitivní komunikační prostředek mezi mezinárodní mládeží v unikátní pražské atmosféře. Hrát v orchestru přitom podporuje kontakt na každé myslitelné úrovni a dalece překračuje každou hranici. Do budoucna prostě vidíme nevyčerpatelný potenciál v tom, že budeme podporovat českou a německou hudební tradici a všem ji zpřístupňovat. U hlasových zkoušek přitom můžeme přitom počítat s pomocí členů České filharmonie, a plánujeme pravidelné návštěvy a přehrávky v českých a německých kulturních střediscích.
Aniž bychom přeháněli lze říci, že v tomto orchestru vidíme příspěvek k porozumění národů a k míru mezi nimi.
Hans Kistler, Graham Buckland, září 2018